பேச்சுப் போட்டி - அதிமேற் பிரிவு (AdSS)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
ஐஸ்வர்யா முத்தையாAishvaraya MuthaiahGrade AFirst PrizeSelected for National (On Sep 28th at Sydney)
அஸ்வின் கோபிகிருஷ்ணாAshvin GopikrishnaGrade A
ஹேதாரன் பிரமேந்திரன்Haethaaran BramenthiranGrade AThird PrizeSelected for National (On Sep 28th at Sydney)
ஜிவிஷா செந்தில்ராஜ்Jevishaa SenthilrajGrade AThird PrizeSelected for National (On Sep 28th at Sydney)
க்ரித்திக் பாலவிநோத்Krithik BalavinodGrade B
மாதுரி துர்வாசன்Mathuri DurvasanGrade A
மிதுஷன் செந்தில்ராஜ்Methushan SenthilrajGrade A
மிகிலா பொன்னம்பலம்Mihila PonnampalamGrade AFirst PrizeSelected for National (On Sep 28th at Sydney)
முத்துராமன் வெங்கடாசலம்Muthuraman VengatasalamGrade B
வினோஜன் பொன்னம்பலம்Vinojan PonnampalamGrade B

வாய்மொழித் தொடர்பாற்றல் - அதிமேற் பிரிவு (AdSV)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
ஐஸ்வர்யா முத்தையாAishvaraya MuthaiahGrade A
அஸ்வின் கோபிகிருஷ்ணாAshvin GopikrishnaGrade A
ஹேதாரன் பிரமேந்திரன்Haethaaran BramenthiranGrade AFirst Prize
ஜிவிஷா செந்தில்ராஜ்Jevishaa SenthilrajGrade A
மாதுரி துர்வாசன்Mathuri DurvasanGrade AThird Prize
மிதுஷன் செந்தில்ராஜ்Methushan SenthilrajGrade AFirst Prize
முத்துராமன் வெங்கடாசலம்Muthuraman VengatasalamGrade B
வினோஜன் பொன்னம்பலம்Vinojan PonnampalamGrade C

எழுத்தறிவுப் போட்டி - அதிமேற் பிரிவு (AdSW)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
ஹேதாரன் பிரமேந்திரன்Haethaaran BramenthiranGrade AFirst Prize
மாதுரி துர்வாசன்Mathuri DurvasanGrade CThird Prize
மிதுஷன் செந்தில்ராஜ்Methushan SenthilrajGrade BSecond Prize

அடிப்படை எழுத்தறிவுப் போட்டி - அதிமேற் பிரிவு (AdSW-B)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
ஐஸ்வர்யா முத்தையாAishvaraya MuthaiahGrade A
அஸ்வின் கோபிகிருஷ்ணாAshvin GopikrishnaGrade CThird Prize
ஜிவிஷா செந்தில்ராஜ்Jevishaa SenthilrajGrade ASecond Prize
கஸ்தூரி ராசரட்ணம்Kasturi RasaratnamGrade AFirst Prize

கவிதை மனனப் போட்டி - ஆரம்பப் பிரிவு (BP)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
சிவ்தேஷ் சசிகுமார்Shivdesh SasikumarGrade AFirst Prize

வாய்மொழித் தொடர்பாற்றல் - ஆரம்பப் பிரிவு (BV)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
நவிரன் மகேந்திரராசாNaviran MahendrarajahGrade C
சிவ்தேஷ் சசிகுமார்Shivdesh SasikumarGrade ASecond Prize
திசாகரி ராஜ்குமார்Thisagari RajkumarGrade AThird Prize
வேதிகா மயூரன்Vaethikka MayuranGrade AFirst Prize

பேச்சுப் போட்டி - மத்திய பிரிவு (IS)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
கவின் மகேந்திரராசாKavin MahendrarajahGrade ASecond PrizeSelected for National (On Sep 28th at Sydney)
கௌஷிக் பாலவிநோத்Koushik BalavinodGrade A
மகிழன் ஜெகன்Mahilan JegaanGrade B
நிலாஷன் சபேஷன்Nilashan SabeshanGrade AFirst PrizeSelected for National (On Sep 28th at Sydney)
பரணீதா மயூரன்Paraneetha MayuranGrade AThird PrizeSelected for National (On Sep 28th at Sydney)
சாயீஷன் சபேஷன்Saishen SabeshanGrade A
சாஜன் ராஜ்குமார்Sajan RajkumarParticipated
வசந்தர்யா முத்தையாVasandharya MuthaiahGrade A

வாய்மொழித் தொடர்பாற்றல் - மத்திய பிரிவு (IV)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
அகிலேஷன் கவிதாசன்Akhileshan KavithasanGrade C
கவின் மகேந்திரராசாKavin MahendrarajahGrade AFirst Prize
கிருத்திகா சாந்தன்Kiruthikah ShanthanGrade B
நிலாஷன் சபேஷன்Nilashan SabeshanGrade ASecond Prize
நிவின் வினோத்குமார்Nivin VinothkumarGrade A
பரணீதா மயூரன்Paraneetha MayuranGrade A
சாஜன் ராஜ்குமார்Sajan RajkumarGrade B
வசந்தர்யா முத்தையாVasandharya MuthaiahGrade AThird Prize

எழுத்தறிவுப் போட்டி (IW)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
கவின் மகேந்திரராசாKavin MahendrarajahGrade BSecond Prize
நிலாஷன் சபேஷன்Nilashan SabeshanGrade AFirst Prize
வசந்தர்யா முத்தையாVasandharya MuthaiahGrade CThird Prize

அடிப்படை எழுத்தறிவுப் போட்டி - மத்திய பிரிவு (IW-B)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
மகிழன் ஜெகன்Mahilan JegaanGrade BSecond Prize
நிவின் வினோத்குமார்Nivin VinothkumarGrade BFirst Prize
சாஜன் ராஜ்குமார்Sajan RajkumarGrade BThird Prize

கவிதை மனனப் போட்டி - கீழ்ப் பிரிவு (LP)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
ஆதிரை முகுந்தன்Aathirai MukunthanGrade A
கஜானன் கந்தராஜாKajaanan KantharajahGrade C
கனிஷ்கா சசிகுமார்Kanisshka SasikumarGrade ASecond PrizeSelected for National (On Sep 28th at Sydney)
சாய் சிவானி சிவபாலன்Sai Sivaanii SivabalanGrade A
சாய்பிரசாட் துர்வாசன்Saiprasad DurvasanGrade B
சாயீஷன் சபேஷன்Saishen SabeshanGrade AFirst PrizeSelected for National (On Sep 28th at Sydney)
சர்னிகா மகிந்தன்Sharnika MahinthanGrade AThird PrizeSelected for National (On Sep 28th at Sydney)
திருவருண் முருகவேள்Thiruwarun MurugaverlGrade C

வாய்மொழித் தொடர்பாற்றல் - கீழ்ப் பிரிவு (LV)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
ஆதிரை முகுந்தன்Aathirai MukunthanGrade C
கஜானன் கந்தராஜாKajaanan KantharajahGrade C
கனிஷ்கா சசிகுமார்Kanisshka SasikumarGrade AFirst Prize
சாய் சிவானி சிவபாலன்Sai Sivaanii SivabalanGrade B
சாய்பிரசாட் துர்வாசன்Saiprasad DurvasanGrade C
சாயீஷன் சபேஷன்Saishen SabeshanGrade AThird Prize
தாரகேஷ் சோமஸ்கந்தன்Thaarakaesh SomaskanthanGrade B
திருவருண் முருகவேள்Thiruwarun MurugaverlGrade ASecond Prize

கவிதை மனனப் போட்டி - பாலர் பிரிவு (PP)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
கயல் ஜெகன்Kayal JeganGrade C
நவிரன் மகேந்திரராசாNaviran MahendrarajahGrade ASecond Prize
சாய்அத்வைதா மு கு ந் த ன்Saiadhvaita MugunthanGrade BThird Prize
வேதிகா மயூரன்Vaethikka MayuranGrade AFirst Prize
யஷ்விதா கந்தராஜாYasshvitha KantharajahGrade B

விசேட கவிதை மனனப் போட்டி (திருக்குறள்) - அதிமேற் பிரிவு (SpAdSP)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
அகன் முகுந்தன்Aghan MukunthanGrade AFirst PrizeSelected for National (On Sep 28th at Sydney)
ஜிவிஷா செந்தில்ராஜ்Jevishaa SenthilrajGrade AFirst PrizeSelected for National (On Sep 28th at Sydney)
க்ரித்திக் பாலவிநோத்Krithik BalavinodGrade C
லோக்க்ஷயா கந்தராஜாLogchayaa KantharajahGrade C
மிதுஷன் செந்தில்ராஜ்Methushan SenthilrajGrade AThird PrizeSelected for National (On Sep 28th at Sydney)
சஞ்சீவன் சசிதரன்Sanjeevan SasitharanGrade A
ஸ்ரீநிதி கார்த்திகா சரவணன்Srinithi Karthika SaravananGrade A
தேஜஸ்வினி மௌலி சந்திரசேகர்Tejaswinii Mouli ChandrasekarGrade A

விசேட கவிதை மனனப் போட்டி (ஆத்திசூடி) - ஆரம்பப் பிரிவு (SpBP)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
சிவ்தேஷ் சசிகுமார்Shivdesh SasikumarGrade AFirst Prize

விசேட கவிதை மனனப் போட்டி (திருக்குறள்) - மத்திய பிரிவு (SpIP)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
ஆதிரை முகுந்தன்Aathirai MukunthanGrade C
அகிலேஷன் கவிதாசன்Akhileshan KavithasanGrade ASecond Prize
கனிஷ்கா சசிகுமார்Kanisshka SasikumarGrade AThird Prize
கௌஷிக் பாலவிநோத்Koushik BalavinodGrade B
மகிழன் ஜெகன்Mahilan JegaanGrade C
நிலாஷன் சபேஷன்Nilashan SabeshanGrade AFirst Prize
நிவின் வினோத்குமார்Nivin VinothkumarGrade B

விசேட எழுத்தறிவுப் போட்டி - கீழ்ப் பிரிவு (SpLW)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
கனிஷ்கா சசிகுமார்Kanisshka SasikumarGrade ASecond Prize
சாய்பிரசாட் துர்வாசன்Saiprasad DurvasanGrade BThird Prize
சாயீஷன் சபேஷன்Saishen SabeshanGrade AFirst Prize

விசேட கவிதை மனனப் போட்டி (ஆத்திசூடி) - பாலர் பிரிவு (SpPP)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
கயல் ஜெகன்Kayal JeganGrade C
நவிரன் மகேந்திரராசாNaviran MahendrarajahGrade AFirst Prize
சாய்அத்வைதா மு கு ந் த ன்Saiadhvaita MugunthanGrade BThird Prize
வேதிகா மயூரன்Vaethikka MayuranGrade ASecond Prize

விசேட தனி நடிப்புப் போட்டி - மேற் பிரிவு (SpSA)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
மகிழன் ஜெகன்Mahilan JegaanGrade CThird Prize
நிவின் வினோத்குமார்Nivin VinothkumarGrade AFirst Prize
சஞ்சீவன் சசிதரன்Sanjeevan SasitharanGrade BSecond Prize

பேச்சுப் போட்டி - மேற் பிரிவு (SS)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
அபிநாத் சந்திரகாந்தன்Abinath ChandrakanthanGrade B
அகன் முகுந்தன்Aghan MukunthanGrade AFirst PrizeSelected for National (On Sep 28th at Sydney)
லக்சயன் ராஜ்குமார்Lakshayan RajkumarGrade B
லோக்க்ஷயா கந்தராஜாLogchayaa KantharajahGrade C
சகர்ஷன் மகிந்தன்Saharshan MahinthanGrade A
சஞ்சீவன் சசிதரன்Sanjeevan SasitharanGrade A
ஸ்ரீநிதி கார்த்திகா சரவணன்Srinithi Karthika SaravananGrade AThird PrizeSelected for National (On Sep 28th at Sydney)
தேஜஸ்வினி மௌலி சந்திரசேகர்Tejaswinii Mouli ChandrasekarGrade ASecond PrizeSelected for National (On Sep 28th at Sydney)
உண்ணாமலை வெங்கடாசலம்Unnamalai VengatasalamGrade B

வாய்மொழித் தொடர்பாற்றல் - மேற் பிரிவு (SV)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
அபிநாத் சந்திரகாந்தன்Abinath ChandrakanthanGrade AThird Prize
அகன் முகுந்தன்Aghan MukunthanGrade B
டக்ஷேஷ் சோமஸ்கந்தன்Dhakshaesh SomaskanthanGrade A
லோக்க்ஷயா கந்தராஜாLogchayaa KantharajahGrade AFirst Prize
சஞ்சீவன் சசிதரன்Sanjeevan SasitharanGrade B
ஸ்ரீநிதி கார்த்திகா சரவணன்Srinithi Karthika SaravananGrade ASecond Prize
தேஜஸ்வினி மௌலி சந்திரசேகர்Tejaswinii Mouli ChandrasekarGrade A
உண்ணாமலை வெங்கடாசலம்Unnamalai VengatasalamGrade A

எழுத்தறிவுப் போட்டி - மேற் பிரிவு (SW)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
ஸ்ரீநிதி கார்த்திகா சரவணன்Srinithi Karthika SaravananGrade ASecond Prize
தேஜஸ்வினி மௌலி சந்திரசேகர்Tejaswinii Mouli ChandrasekarGrade AFirst Prize

அடிப்படை எழுத்தறிவுப் போட்டி - மேற் பிரிவு (SW-B)

முழுப்பெயர் Full Name Result Award Comment
அபிநாத் சந்திரகாந்தன்Abinath ChandrakanthanGrade BThird Prize
அகன் முகுந்தன்Aghan MukunthanGrade C
லோக்க்ஷயா கந்தராஜாLogchayaa KantharajahGrade C
சகர்ஷன் மகிந்தன்Saharshan MahinthanGrade AFirst Prize
சஞ்சீவன் சசிதரன்Sanjeevan SasitharanGrade BSecond Prize